WDO 2022 – OPEN Quarter Final & Semi Final Awards

Quarterfinalist
Yulin Pan

Quarterfinalist
Denglin Qin

Quarterfinalist
Miriam Emilie D’Amico

Quarterfinalist
Kyra Sommerhalder

Quarterfinalist
Ashwin Ramkumar

Quarterfinalist
Zachary Cheung

Quarterfinalist
Nick Ruiyu Lin

Quarterfinalist
Ryan Ge

Quarterfinalist
Yuki Saito

Semifinalist
Sheng-Hong Enzo Wu